Akadémia skutočného manažmentu

Akadémia skutočného manažmentu

Naučte sa umeniu riadiť a viesť

Čo sa naučíte?

 • Vytvoríte si ucelenú predstavu o tom, čo sa od vás vo funkcii manažéra a lídra tímu očakáva.
 • Získate hodnotnú spätnú väzbu a nástroje na rozvoj svojej osobnostnej zrelosti, ktorá je predpokladom pre úspešné zvládanie manažérskej praxe.
 • Uvedomíte si, ako sa dá ovplyvňovať firemná kultúra, vytvoriť prostredie pre dobré fungovanie tímu, ako vytvoriť a implementovať stratégiu.
 • Rozviniete svoje komunikačné zručnosti tak, aby ste boli pri predaji svojich myšlienok presvedčiví a aby vás neprekvapila žiadna komunikačne náročná situácia, či manipulácia.
 • Naučíte sa využívať rôzne štýly pri vedení ľudí.
 • Nastavíte si ucelený systém riadenia, ktorý vám umožní plniť plánované ciele a realizovať zmeny.

Hlavné témy 1. časti (2 dni):

Osobnosť manažéra

 • Úloha manažéra pri vedení a riadení tímu
 • Moja osobnosť a jej vplyv na ostatných
 • Zvládanie stresu a emočná vyrovnanosť
 • Prístupy ľudí a ich hodnoty

Hlavné témy 2. časti (2 dni)

Vytvorenie prostredia pre fungovanie tímu

 • Firemná kultúra a sila tímu
 • Stratégia firmy a jej implementácia v tíme
 • Cieľová orientácia pri individuálnom plánovaní
 • Motivácia ovplyvňujúca spokojnosť a angažovanosť

Hlavné témy 3. časti (2 dni)

Komunikačná zrelosť manažéra

 • Účinné presvedčovanie a predaj myšlienok
 • Zvládanie komunikačne náročných situácií a námietok
 • Obrana voči manipulácii
 • Efektívne vedenie porád

Hlavné témy 4. časti (2 dni)

Individuálne vedenie ľudí

 • Štýly vedenia a zadávanie úloh
 • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby
 • Hodnotenie a vedenie individuálnych rozhovorov
 • Organizácia práce a priority pri vedení

Hlavné témy 5. časti (2 dni)

Líder zmeny

 • Postup a prístup k riadeniu zmeny v tíme
 • Koučovanie a rozvoj ľudí
 • Kvalita vedenia prijímacieho rozhovoru pri výbere
 • Adaptácia nových zamestnancov do funkcie

Pre koho je program určený?

Ide o komplexný rozvojový program určený pre manažérov, konateľov a majiteľov firiem, ktorí sa chcú rozvíjať v riadení a vedení. Úspech v manažmente je súhrou osobnostnej zrelosti manažéra a jeho profesionálnych vedomostí a zručností. Tento exkluzívny rozvojový program pokrýva obe uvedené časti. V rámci jednotlivých tém sa postupne otvárajú všetky dôležité oblasti, ktoré manažér potrebuje zvládať.
Reálne situácie z manažérskeho sveta a zdieľanie skúseností v skupine účastníkov z rôznych segmentov vám umožnia získať spätnú väzbu na vaše súčasné fungovanie. Získate tiež rýchly prísun nových poznatkov a užitočnú inšpiráciu. Program vás posilní a vyzbrojí tak, že naozaj budete so svojim tímom napredovať.

 

 

Miesto konania -  Bratislava

 

Cena programu 


Termíny konania

 • 1. časť - 28.03 - 29.03.2023
 • 2. časť - 09.05 - 10.05.2023
 • 3. časť - 05.09 - 06.09.2023
 • 4. časť - 07.11 - 08.11.2023
 • 5. časť - 05.12 - 06.12.2023
 • 1. časť - 26.09 - 27.09.2023
 • 2. časť - 14.11 - 15.11.2023
 • 3. časť - 30.01 - 31.01.2024
 • 4. časť - 23.04 - 24.04.2024
 • 5. časť - 04.06 - 05.06.2024