Akadémia skutočného manažmentu

Akadémia skutočného manažmentu

Naučte sa umeniu riadiť a viesť

Objavíte silu motivácie. Získate istotu a kontrolu, ako zvládať tlak s nadhľadom. Zlepšíte si vašu komunikáciu, presvedčivosť a schopnosť pracovať so spätnou väzbou. Naučíte sa efektívne delegovať, dosiahnuť ciele a udržiavať pozitívnu atmosféru.

Čo vám program prinesie?

 • Hodnotnú spätnú väzbu a metódy vedúce k rozvoju vašej osobnostnej zrelosti, ktorá je predpokladom pre úsepšné zvládanie manažérskej praxe
 • Uvedomenie si, ako sa dá ovplyvňovať firemná kultúra, vytvoriť prostredie pre dobré fungovanie tímu, ako stanoviť ciele, vytvoriť a implementovať stratégiu.
 • Rozvoj komunikačných zručnosti, vďaka ktorým budete pri predaji svojich myšlienok presvedčiví a neprekvapí vás tak žiadna komunikačne náročná situácia, či manipulácia.
 • Spôsoby, ako využívať rôzne štýly pri vedení ľudí, kvalitne im poskytovať spätnú väzbu a hodnotiť ich.
 • Nastavenie celeného systému riadenia, ktorý vám umožní plniť plánované ciele a realizovať zmeny.

Hlavné témy 1. časti (2 dni):

Osobnosť manažéra

 • Úloha manažéra pri vedení a riadení tímu
 • Moja osobnosť a jej vplyv na ostatných
 • Zvládanie stresu a emočná vyrovnanosť
 • Prístupy ľudí a ich hodnoty

Hlavné témy 2. časti (2 dni)

Vytvorenie prostredia pre fungovanie tímu

 • Firemná kultúra a sila tímu
 • Stratégia firmy a jej implementácia v tíme
 • Cieľová orientácia pri individuálnom plánovaní
 • Motivácia ovplyvňujúca spokojnosť a angažovanosť

Hlavné témy 3. časti (2 dni)

Komunikačná zrelosť manažéra

 • Účinné presvedčovanie a predaj myšlienok
 • Zvládanie komunikačne náročných situácií a námietok
 • Obrana voči manipulácii
 • Efektívne vedenie porád

Hlavné témy 4. časti (2 dni)

Individuálne vedenie ľudí

 • Štýly vedenia a zadávanie úloh
 • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby
 • Hodnotenie a vedenie individuálnych rozhovorov
 • Organizácia práce a priority pri vedení

Hlavné témy 5. časti (2 dni)

Líder zmeny

 • Postup a prístup k riadeniu zmeny v tíme
 • Koučovanie a rozvoj ľudí
 • Kvalita vedenia prijímacieho rozhovoru pri výbere
 • Adaptácia nových zamestnancov do funkcie

Pre koho je program určený?

Pre nových, ako aj skúsených manažérov a lídrov, ktorí chcú:

 • Rozvinúť svoje schopnosti v riadení a vedení
 • Nájsť riešenia náročných situácií z manažérskeho sveta
 • Zdieľať svoje skúsenosti v skupine účastníkov
 • Získať spätnú väzbu na svoje súčasné fungovanie
 • Získať rýchly prísun nových poznatkov a užitočnú inšpirácuz

Program vás posilní a vyzbrojí tak, že naozaj budete so svojim tímom ďalej napredovať.

Miesto konania -  Bratislava

 

Cena programu 


Termíny konania

 • 1. časť - 26.03 - 27.03.2024
 • 2. časť - 21.05 - 22.05.2024
 • 3. časť - 03.09 - 04.09.2024
 • 4. časť - 05.11 - 06.11.2024
 • 5. časť - 14.01 - 15.01.2025
 • 1. časť - 24.09 - 25.09.2024
 • 2. časť - 12.11 - 13.11.2024
 • 3. časť - 28.01 - 29.01.2025
 • 4. časť - 22.04 - 23.04.2025
 • 5. časť - 03.06 - 04.06.2025

Spätné väzby od našich účastníkov:


 • Richard SZRAJBER | TEVA Czech Industries, s.r.o.

  „Rozvoj středního a nejvyššího managementu je povinností každého lídra a programů, které se zaměřují na rozvoj manažerských dovedností, jsou dnes součástí politiky každé firmy, která to myslí se svými zaměstnanci a svým podnikáním skutečně vážně. Nicméně rozvojové programy vedené společností Libellius, kterým byl i program Akademie skutečného managementu,  jsou nejen snadno pochopitelné a přínosné, ale jsou vedeny způsobem, který upoutá pozornost každého účastníka od počátku programu až do jeho konce.

  Nejedná se jen o souhrn teoretických pouček, ale i o praktická cvičení, která jsou vedena zábavnou formou. Školení je vedeno zkušenými lektory s bohatou profesní praxí a je vhodné, jak pro začínající manažery, tak i pro zkušené matadory. Načerpané informace a dovednosti pro mě byly vždy velice přínosné a nejednou jsem je využil i ve svém soukromém životě."

 • Ing. Juraj Juhás | Ipsen Pharma, o.z.

  „Akadémia skutočného manažmentu, ktorú som absolvoval, je výborne postavené komplexné školenie vedené skúsenými lektormi. Vďaka nim je obsah školenia kombináciou teoretických vedomostí previazaných s praktickými príkladmi a tréningom konkrétnych situácií a úloh zo života manažéra. Mne osobne sa páčila možnosť práce, tréningu a diskusie v menšej skupine s účastníkmi z rôznych pracovných odvetví a rôznych manažérskych pozícií.

  Účasť na tomto školení mi umožnila uplatniť získané vedomosti a zručnosti v každodennom, nielen pracovnom, ale ja súkromnom živote. Napríklad vytvoriť motivujúce prostredie pre kvalitnú prácu, ovplyvňovať kultúru tímu, rozvíjať svoje komunikačné zručnosti, používať rôzne štýly pri vedení ľudí, zvládať komunikačne náročné situácie a námietky, efektívne viesť porady, koučovať a rozvíjať ľudí, plánovať ciele, realizovať zmeny a mnoho ďalších.

  Veľká vďaka patrí školiteľom: Martinovi, Jurajovi a Marekovi, vďaka ktorým bolo toto školenie nielen odborné a poučné, ale aj príjemné a zábavné zároveň."

 • Ing. Lukáš Rada | Benela s.r.o.

  „Ďakujem za zdieľané skúsenosti z iných biznisov, ktoré mi dali nový pohľad na manažovanie vlastných ľudí a odľahčili môj celkový prístup k vlastnej práci. Atmosféra bola super, bezpečná, každý "spolužiak" k nej prispel. Ale stále by to nebolo ono, keby Libellius nebol taký aký je. Mal som tú česť s Martinom roleplayovať koučing a dozvedel som sa o Libelliuse možno o trošku viac ako ostatní. Martin, uznávam hodnoty, ktoré ste si dali, vaša práca je obdivuhodná a inšpirujúca, vaša vízia a plány do budúcna sú skvelé. Ste špičková spoločnosť a každý manažér, ktorý k vám ide na Akadémiu si môže byť istý, že je v tých najlepších rukách. Ďakujem."