Koučovanie a poskytovanie spätnej väzby

Koučovanie a poskytovanie spätnej väzby

Rozviňte potenciál vašich ľudí

Rozvojový program je určený pre vrcholových a stredných manažérov zo všetkých oblastí podnikania. Vychádza z potrieb manažmentu zvyšovať efektivitu práce jednotlivcov aj tímov a zároveň budovať zdravú firemnú kultúru. 
Základom tréningu je úvaha o koučovaní ako o jednom zo spôsobov vedenia pracovníkov a zvyšovania kvality ich výkonu. Vysoká výkonnosť kladie požiadavky na vedomé zlepšovanie sa, zaangažovanosť a úroveň sebavedomia každého pracovníka. Progresívnym manažérom prináša koučovanie možnosť cielene ovplyvňovať tieto oblasti a tým zvyšovať efektivitu vlastného riadenia.

Rozvojový program vám pomôže

 • Rozobrať filozofiu koučovania a prístup manažérov k jeho využívaniu.   
 • Naučiť sa implementovať koučovanie ako základ pre zvyšovanie efektivity pracovného výkonu. 
 • Zlepšiť spôsob koučovania pracovníkov a podporiť výkonnostne orientovanú firemnú kultúru. 
 • Uvedomiť si vlastné správanie, spôsob komunikácie pri koučovaní a vytvoriť tak predpoklady pre zvýšenie kvality manažmentu.

Obsah (2 dni)

 • Poskytovanie spätnej väzby   
 • Úvod do koučovania       
 • Komunikácia pri koučovaní       
 • Technika koučovania     
 • Koučovanie v praxi       
 • Individuálny plán implementácie

Prečo sa zúčastniť? Získate odpovede na otázky

 • Ako definovať koučovanie ako nástroj riadenia?
 • Aké dôvody vedú manažérov k využívaniu koučovania?
 • Aké sú faktory úspechu pri koučovaní?
 • Ako byť efektívnym koučom?
 • Ako správne nastaviť priority pri koučovaní? 
 • Ktoré oblasti sú pri koučovaní kľúčové?

Miesto konania - Bratislava

 

Pre výber termínu kliknite nižšie na rolovacie menu.


Termíny konania

 • 1. časť - 15.10 - 16.10.2019
 • 1. časť - 19.03 - 20.03.2019