Leadership for Excellence

Leadership for Excellence

Objavte v sebe vodcovské schopnosti

Tento rozvojový program je určený pre všetkých súčasných a budúcich lídrov, ktorí sa chcú zlepšiť v smerovaní, inšpirovaní svojho tímu a vedení k svojej vízii. 
Prvá časť programu je zameraná na praktické rady. Ukážeme vám, aké je miesto leadershipu v prostredí moderných firiem a dáme vám možnosť si ho prakticky vyskúšať.
Druhá časť vás naučí ako pochopiť emócie zamestnancov, smerovať ich, a využiť tak ich obrovskú silu.

Rozvojový program vám pomôže

 • Pochopiť behaviorálnu teóriu, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú a ako to využiť pri ich vedení.   
 • Uvedomiť si význam emócií, ich silu a cielené smerovanie pri vedení ľudí.     
 • Naučiť sa pracovať s pozitívnou energiou, ktorá prúdi oddelením či celou firmou pod vaším vedením.
 • Prebudiť a udržať nadšenie vašich ľudí v tíme, aby boli schopní priniesť inovácie a novú hodnotu v svojej práci.

Obsah 1. časti (2 dni)

 • Úloha lídra, predpoklady a zručnosti       
 • Umenie vládnuť a praktické odporúčania       
 • Kultúra národa a firmy a jej vplyv na riadenie 
 • Vízia, misia, hodnoty firmy a ako ich využiť pre smerovanie ľudí     
 • Pozitívny prístup, sila otvorenej komunikácie a spätnej väzby       
 • Rešpekt, aktívne počúvanie     
 • Vedenie vlastným príkladom     
 • Individuálny plán implementácie

Obsah 2. časti (2 dni)

 • Koučovanie ľudí a rozvoj ich uvedomenia 
 • Sloboda v práci, nové trendy vo firmách     
 • Zmeny a ich riadenie, ako prebudiť túžbu ľudí podieľať sa na zmenách a nasledovať vás     
 • Stres, vyhorenie, tok energie vo firme a v oddelení     
 • Motivácia ľudí, dôslednosť, pravidlá a hranice     
 • Individuálny plán implementácie

Prečo sa zúčastniť? Získate

 • Pochopenie nutnosti súladu medzi hodnotami ľudí a hodnotami firmy.       
 • Postupy, ako inšpirovať, viesť a nadchnúť ľudí nad rámec denného prevádzkového manažmentu.       
 • Návod, kedy byť zhovievavý, a kedy, naopak, neústupný.      
 • Techniky na nasmerovanie energie, ktorá vo vašom oddelení alebo firme koluje, a čaká na rozprúdenie. 
 • Zlepšenie vašej pozície ako lídra, kedy vás budú ľudia nasledovať na dosiahnutie spoločného úspechu.    

Miesto konania - Velké Bílovice, ČR

 

Pre výber termínu kliknite nižšie na rolovacie menu.


Termíny konania

 • 1. časť - 17.09 - 18.09.2019
 • 2. časť - 12.11 - 13.11.2019
 • 1. časť - 02.04 - 03.04.2019
 • 2. časť - 04.06 - 05.06.2019