Mentálna odolnosť obchodníka

Mentálna odolnosť obchodníka

Nájdite v sebe vnútornú silu

Na našom tréningu objavíte silu mentálnych techník a dostanete pár neoceniteľných tipov a rád na lepšie každodenné fungovanie v obchode. Získate informácie o praktických a účinných metódach na uvoľnenie duševného a mentálneho napätia, dozviete sa o svojich skrytých mentálnych rezervách. Vyskúšate si rôzne cvičenia, relaxačné techniky a naučíte sa efektívne pracovať s emóciami a mysľou v náročných situáciách.

Čo sa naučíte?

 •      zlepšíte svoju schopnosť mentálne a emocionálne zvládať záťažové situácie
 •      uvedomíte si, ako emócie vplývajú na vaše myslenie, konanie a obchodné výsledky
 •      získate praktické nástroje, ako sa vyrovnať s tlakom z prostredia
 •      objavíte vnútorné zdroje a mentálnu silu pre úspešné obchodné aktivity 

Hlavné témy 1. časti (1 deň)

 •       Obchodné situácie a stres
 •       Predaj pod tlakom
 •       Príčiny a prejavy stresu
 •       Reakcia na stres
 •       Mentálne a emocionálne nastavenie
 •       Sebapoznanie a stereotypy správania sa
 •       Konkurenčná sila, presadenie sa v prostredí
 •       Aktivácia nových návykov
 •       Individuálny plán implementácie 

Hlavné témy 2. časti (1 deň)

 •       Psychická odolnosť a kontrola nad situáciami
 •       Rozvoj vnútornej sily
 •       Kontrola nad situáciami
 •       Hodnoty a dilemy
 •       Tréning mentálnych techník
 •       Práca s emóciami
 •       Vedomie a pozornosť
 •       Relaxačné techniky
 •       Individuálny plán implementácie  

3. Individuálne konzultácie

Cieľom konzultácie je individuálna podpora a možnosť prispôsobiť získané znalosti individuálnej potrebe každého účastníka, a tým prispieť k hlbšej mentálnej a emočnej zmene.

4. Podporný telefonát

Podporný telefonát je uzatvorením rozvoja a predstavuje, ďalšiu motiváciu k práci na sebe a svojej vnútornej sile.

Miesto konania -  Bratislava

 

Cena programu

Pre koho je program určený?

Rozvojový program je určený pre všetkých, ktorí v rámci svojej profesie predávajú produkty, služby, riešenia alebo myšlienky. Tréning obsahuje reálne modelové situácie z praxe a diagnostické metódy na spoznanie svojho mentálneho nastavenia. Je zostavený tak, aby ste získané znalosti a zručnosti mohli efektívne aplikovať do praxe a zvýšiť tak svoju úspešnosť v predaji. Patrí preto k základnej výbave obchodného reprezentanta.