NOVINKA! Profesionálna telefonická komunikácia

NOVINKA! Profesionálna telefonická komunikácia

Telefonujte s radosťou a na vyššej úrovni

Telefonovanie je veľmi efektívna a zaužívaná forma komunikácie, ktorá nám v dnešnom svete pomáha šetriť čas a náklady. Je to často prvý krok k začatiu obchodného prípadu so zákazníkom, ale sprevádza nás dennodenne – voláme si aj s kolegami, priateľmi či rodinou. Preto je veľmi užitočné osvojiť si štandardy telefonickej komunikácie a posunúť sa v tejto oblasti na profesionálnu úroveň.

Rozvojový program vám pomôže

 • Osvojiť si kľúčové komunikačné štandardy a pravidlá pri telefonickej komunikácii.
 • Rozvinúť vlastné zručnosti.
 • Získať sebaistotu a odbúrať obavy z aktívneho telefonovania.  
 • Naučiť sa pri aktívnych telefonátoch efektívne argumentovať.

Obsah (2 dni)

 • Predpoklady úspešnej komunikácie
 • Využívanie verbálnych nástrojov pri telefonickej komunikácii
 • Štruktúra telefonického rozhovoru
 • Zvládanie komunikačne náročných situácií    
 • Predpoklady úspešnosti pri telefonickom predaji
 • Tvorba skriptov pre zvládanie modelových situácií   
 • Praktický nácvik telefonických rozhovorov  
 • Individuálny plán implementácie

Prečo sa zúčastniť? Získate

 • Praktické odporúčania, ako postupovať pri profesionálnej telefonickej komunikácii.
 • Postupy, ako zvládnuť náročné komunikačné situácie v telefonátoch a udržať si tak dobré vzťahy s obchodnými partnermi.
 • Vhodné slovné štylizácie, vďaka ktorým budete znieť profesionálnejšie a príjemnejšie.
 • Zlepšenie vedomej práce s hlasom a správneho vyjadrovania.
 • Techniky na prekonanie odporu k telefonovaniu a nadobudnutie väčšej istoty pri aktívnom kontaktovaní obchodných partnerov.  

Miesto konania - Bratislava

 

Pre výber termínu kliknite nižšie na rolovacie menu.

Nakoľko prebieha 2 časť tréningu nie je možné sa už prihlásiť v prípade záujmu o tréning nás prosím kontaktujte