NOVINKA! Riadenie firemnej kultúry

NOVINKA! Riadenie firemnej kultúry

Zmeňte prostredie v prospech všetkých

Tento rozvojový program je pre všetkých, ktorí si uvedomujú, že kultúra spoločnosti rozhoduje o rýchlosti a kvalite jej napredovania. Môžete mať správne stanovené ciele, popísané a nastavené procesy, skvelú stratégiu. O vašom úspechu rozhodne prostredie a tým je firemná kultúra. Na programe sa naučíte, ako vytvárať predpoklady a ovplyvnovať kultúru firmy. Pochopíte rozdiely medzi rôznymi kultúrami a vybavíme vás nástrojmi na jej riadenie. Pokiaľ vám záleží na vašich ľuďoch, toto je ten správny rozvoj pre vás.

Rozvojový program vám pomôže

 • Naučiť sa, ako ovplyvňovať a riadiť firemnú kultúru, ktorá vám pomôže v dosahovaní cieľov.
 • Spoznať seba a svoje možnosti pri vytváraní motivujúceho prostredia.
 • Získať zručnosti pri tvorbe novej, resp. zlepšovaní súčasnej firemnej kultúry.
 • Zjednodušiť pracovný život sebe, ako aj ostatným kolegom.

 

Obsah (2 dni)

 • Znalosť firemnej kultúry
 • Firemná kultúra a štýl riadenia
 • Smerovanie a ovplyvňovanie kultúry
 • Zmena firemnej kultúry
 • Nastavenie procesu zmeny kultúry
 • Komunikácia novej kultúry

 

Prečo sa zúčastniť? Získate

 • Spoznanie možností a uvedomíte si svoje kvality, ktoré Vás privedú k želanej zmene.
 • Jednoduché postupy, metodiku, ako ovplyvňovať firemnú kultúru.     
 • Nový pohľad na váš prístup k sebe a ľuďom vo firme.
 • Inšpiráciu a nájdete nové výzvy v možnostiach, ako ovplyvniť kultúru firmy a zvýšiť svoju spokojnosť v práci.  

Miesto konania - Bratislava

 

Pre výber termínu kliknite nižšie na rolovacie menu.


Termíny konania

 • 1. časť - 02.04 - 03.04.2019
 • 1. časť - 19.11 - 20.11.2019