NOVINKA! Solution Selling - predaj riešení

NOVINKA! Solution Selling - predaj riešení

Zvýšte svoj vplyv na rozhodnutie klienta

Tento rozvojový program je určený pre obchodníkov, ktorí riešia náročnejšie a dlhodobé obchodné prípady. Ak sa stretávate s viacerými kontaktnými osobami u klienta a rozhodovanie je postupné a komplexné, metóda predaja riešení vám prinesie vyšší efekt. Tento rozvojový program je nadstavbou klasických predajných zručností, čím vytvára predpoklady pre posun obchodníkov na vyššiu úroveň. Umožní vám správne uchopiť predaj komplexných riešení aj s vyjadrením pridanej hodnoty pre klienta. Prinesie vám tak vyššiu konkurenčnú výhodu a posilní úspech v dnešnom procese predaja, ktorý v posledných rokoch prechádza významnými zmenami.

Rozvojový program vám pomôže

 • Uvedomiť si rozdiely medzi menšími a závažnými rozhodnutiami klientov a vysvetliť psychológiu, ktorá je za tým.
 • Odhaliť výhody a nevýhody prístupov PUSH (NÁTLAK) a PULL (ŤAH) a ukázať, do akej miery tieto prístupy ovplyvňujú klienta pri prijímaní rozhodnutí. 
 • Naučiť sa využívať praktické nástroje a techniky fungujúce pri predaji komplexných riešení.
 • Precvičiť si svoje obchodné a komunikačné zručnosti a získať hodnotnú spätnú väzbu.

Obsah 1. časti (2 dni)

 • Úvod do Solution Sellingu
 • Psychológia rozhodovacieho procesu 
 • Vytvorenie potrieb klienta
 • Ako sformulovať riešenie pre klienta tak, aby ho prijal
 • Praktický nácvik obchodných rozhovorov, analýza a spätná väzba
 • Zadanie úloh na 2. časť, individuálny plán implementácie

Obsah 2. časti (2 dni)

 • Výmena skúseností po 1.časti
 • Stratégia oslovenia klienta
 • Definovanie hodnoty riešenia pre klienta
 • Získanie záväzku klienta
 • Implementácia riešenia
 • Praktický nácvik obchodných rozhovorov, analýza a spätná väzba
 • Zadanie úloh na 2. časť, individuálny plán implementácie

Prečo sa zúčastniť? Získate

 • Reálne overený účinný postup pri predaji komplexných riešení.
 • Vyššiu úspešnosť vašich obchodných aktivít.
 • Pozitívne vnímanie vašej osoby a vybudovanie kvalitných vzťahov s klientmi.
 • Náskok voči konkurencii v rýchlo sa meniacom prostredí.

Miesto konania - Bratislava

 

Pre výber termínu kliknite nižšie na rolovacie menu.


Termíny konania

 • 1. časť - 19.03 - 20.03.2019
 • 1. časť - 19.11 - 20.11.2019
 • 2. časť - 28.01 - 29.01.2020