Predajné techniky

Predajné techniky

Dostaňte obchodný rozhovor na profesionálnu úroveň

Tento rozvojový program je určený pre obchodných reprezentantov a pracovníkov podpory predaja. Preverí, doplní a vylepší vaše predajné znalosti a zručnosti. Tréningový program obsahuje reálne modelové situácie z praxe a diagnostické testy na spoznanie svojej typológie osobnosti. Je zostavený tak, aby ste získané znalosti a zručnosti mohli efektívne aplikovať do praxe a zlepšiť tak svoje obchodné výsledky. Patrí preto k základnej výbave obchodníkov a pracovníkov podpory predaja.

Rozvojový program vám pomôže

 • Naučiť sa štruktúrovať a kontrolovať priebeh obchodného stretnutia.     
 • Porozumieť fázam predajného procesu a faktorom úspechu pri predaji.       
 • Rozvinúť zručnosti pri predaji novým aj existujúcim zákazníkom.       
 • Vytvoriť predpoklady na dosahovanie obchodných cieľov.

Obsah 1. časti (2 dni)

 • Úloha obchodného reprezentanta
 • Fázy obchodného rozhovoru
 • Vytváranie kontaktu so zákazníkmi
 • Zisťovanie a vytváranie potrieb klientov
 • Efektívna argumentácia
 • Uzatváranie dohody
 • Príprava na obchodný rozhovor
 • Individuálny plán implementácie

Obsah 2. časti (2 dni)

 • Prezentácia skúseností po 1. časti programu     
 • Nákupná a predajná psychológia       
 • Spracovávanie námietok       
 • Cenové rokovania       
 • Telefonické dohováranie návštev       
 • Využívanie pomôcok pri predaji       
 • Individuálny plán implementácie

Miesto konania -  Velké Bílovice, ČR

Pre výber termínu kliknite nižšie na rolovacie menu.

Prečo sa zúčastniť? Získate

 • Praktické nástroje a techniky na riešenie významných obchodných situácií so zákazníkmi.     
 • Vyššiu úspešnosť pri dosahovaní obchodných výsledkov.       
 • Zvýšenie účinnosti pri získavaní nových zákazníkov.       
 • Pevné základy pre svoj ďalší obchodnícky rozvoj.

Nakoľko prebieha 2 časť tréningu nie je možné sa už prihlásiť v prípade záujmu o tréning nás prosím kontaktujte

Spätné väzby od našich účastníkov:


 • Gergely MÉSZÁROS | Audia Plastics, s.r.o.

  "Dostal som návod, ako viesť obchodný rozhovor. Naučil som sa lepšie klásť otázky a argumentovať, čím som získal väčšiu sebaistotu a schopnosť rýchlejšie sa orientovať na obchodných stretnutiach."

 • Patrik ELIÁŠ | Autopolis s.r.o.

  „Vďaka školeniu o predajných technikách som sa zdokonalil vo vedení obchodného rozhovoru. Prehĺbil som si vedomosti z oblasti pýtania sa otázok a zistil som, aké mám nedostatky. Nechýbala ani vynikajúca spätná väzba."