Predajné zručnosti

Predajné zručnosti

Dostaňte obchodný rozhovor na profesionálnu úroveň

Rozvojový program je určený pre všetkých, ktorí v rámci svojej profesie predávajú produkty, služby, riešenia alebo myšlienky. Tréning obsahuje reálne modelové situácie z praxe a diagnostické metódy na spoznanie svojej obchodníckej typológie. Je zostavený tak, aby ste získané znalosti a zručnosti mohli efektívne aplikovať do praxe a zvýšiť tak svoju úspešnosť v predaji. Patrí preto k základnej výbave obchodného reprezentanta.

Čo sa naučíte?

 • tento interaktívny tréning preverí, doplní a vylepší vaše obchodné znalosti a zručnosti                                
 • získate praktické nástroje a techniky na zvládanie jednotlivých fáz obchodného procesu
 • rozviniete svoje zručnosti potrebné na získavanie nových a lepšie využitie potenciálu existujúcich klientov 
 • zvýšite úspešnosť svojich obchodných aktivít
 • postavíte pevné základy pre svoj ďalší obchodnícky rozvoj

Hlavné témy 1. časti (2 dni)

 • faktory úspechu pri predaji
 • fázy predajného procesu 
 • vytvorenie prvého kontaktu s klientom
 • zisťovanie a vytváranie potrieb klienta
 • presvedčivá argumentácia a prezentácia ponuky
 • uzatváranie dohody
 • príprava a vyhodnotenie obchodného stretnutia
 • nácvik praktických situácií, analýza a spätná väzba
 • zadanie na 2. časť, individuálny plán implementácie

Hlavné témy 2. časti (2 dni)

 • výmena skúseností po 1. časti programu
 • typológia obchodníka
 • predaj rôznym typom klientov
 • spracovanie námietok
 • ako úspešne obhájiť svoje ceny
 • telefonické dohováranie návštev
 • nácvik praktických situácií, analýza a spätná väzba
 • individuálny plán implementácie

Miesto konania -  Bratislava

 

Cena programu 

Rozvojový program vám pomôže

 • Naučiť sa štruktúrovať a kontrolovať priebeh obchodného stretnutia.   
 • Porozumieť fázam predajného procesu a faktorom úspechu pri predaji.     
 • Rozvinúť zručnosti pri predaji novým aj existujúcim zákazníkom.       
 • Vytvoriť predpoklady na dosahovanie obchodných cieľov.

Termíny konania

 • 1. časť - 12.03 - 13.03.2024
 • 2. časť - 14.05 - 15.05.2024
 • 1. časť - 01.10 - 02.10.2024
 • 2. časť - 19.11 - 20.11.2024

Spätné väzby od našich účastníkov:


 • Gergely MÉSZÁROS | Audia Plastics, s.r.o.

  "Dostal som návod, ako viesť obchodný rozhovor. Naučil som sa lepšie klásť otázky a argumentovať, čím som získal väčšiu sebaistotu a schopnosť rýchlejšie sa orientovať na obchodných stretnutiach."

 • Patrik ELIÁŠ | Autopolis s.r.o.

  „Vďaka školeniu o predajných technikách som sa zdokonalil vo vedení obchodného rozhovoru. Prehĺbil som si vedomosti z oblasti pýtania sa otázok a zistil som, aké mám nedostatky. Nechýbala ani vynikajúca spätná väzba."