Prezentačné zručnosti

Prezentačné zručnosti

Ohúrte publikum sebavedomým a presvedčivým vystupovaním

Tréning je prínosom pre začínajúcich, ako aj skúsenejších prezentujúcich, ktorí sa potrebujú naučiť nové techniky, resp. získať inšpiráciu pre vylepšenie svojho prezentačného prejavu. Tréning poskytuje ucelený prehľad o prezentačných zručnostiach a rozvíja schopnosti potrebné na prípravu a vedenie prezentácie. Každý účastník absolvuje pod odborným vedením štyri praktické prezentácie, získa kvalifikovanú spätnú väzbu vrátane nahrávok svojich prezentácií.

Čo sa naučíte?

 • moderné spôsoby, formy a techniky prezentácie so zapamätateľnosťou a silným vplyvom na účastníkov  
 • odbúrate stres a zvýšite sebaistotu v tejto náročnej situácii  
 • rozviniete svoje verbálne a neverbálne komunikačné zručnosti, ktoré zvýšia vašu presvedčivosť pri vystupovaní pred viacerými ľuďmi
 • urobíte viditeľnú zmenu vo vašom vystupovaní bezprostredne po absolvovaní tréningu

Hlavné témy (2 dni)

 • úvod do prezentačných zručností
 • štruktúra, fázy a dynamika úspešnej prezentácie
 • príprava prezentácie
 • neverbálna komunikácia pri prezentácii
 • verbálna komunikácia pri prezentácii
 • využitie audiovizuálnych pomôcok pri prezentácii
 • nácvik praktických situácií, analýza a spätná väzba  
 • individuálny plán implementácie

Rozvojový program vám pomôže

 • Zosilniť vplyv vašich prezentácií na poslucháčov.       
 • Rozvinúť komunikačné zručnosti potrebné na profesionálne vystupovanie pred skupinou.       
 • Naučiť sa, ako prezentáciu pripraviť, realizovať a viesť následnú diskusiu.       
 • Zvýšiť sebaistotu v tejto náročnej situácii.

Miesto konania - Bratislava

 

Cena programu


Termíny konania

 • 09.04 - 10.04.2024
 • 22.10 - 23.10.2024

Spätné väzby od našich účastníkov:


 • Lucia LUNÁKOVÁ | IMPERATOR, s.r.o.

  "Na školení som sa dozvedela mnoho užitočných informácií. Najviac oceňujem, že som si zlepšila neverbálnu komunikáciu, naučila som sa vytvoriť správnu štruktúru prezentácie a hlavne som sa dozvedela, ako dosiahnuť interakciu s publikom."