Sales Management University

Sales Management University

Využite potenciál svojho obchodného tímu

Program je určený pre obchodných riaditeľov a manažérov predaja. Účastníci získajú inšpiráciu pre zdokonalenie systému riadenia predaja a efektívny praktický nástroj, ktorý im pomôže systém implementovať do praxe. Rozšíria si znalosti a zručnosti a dostanú príležitosť vymeniť si skúsenosti s ostatnými účastníkmi. 

Rozvojový program vám pomôže

 • Zdokonaliť systém riadenia predaja.
 • Rozvinúť znalosti a zručnosti potrebné na zvládanie kľúčových situácií pri riadení predaja a obchodného tímu.
 • Vytvoriť predpoklady na dlhodobé dosahovanie cieľov v predaji.

Obsah  1. časti (2 dni)

 • Riadenie predaja – nadhľad a rola manažéra v obchode
 • Predajné procesy, kanály a ich riadenie, Solution Selling
 • Riadenie pomocou cieľov
 • Zákaznícke plánovanie
 • Príručka manažéra

    Obsah  2. časti (2 dni)

    • Individuálne vedenie ľudí
    • Motivácia a bonusový systém
    • Reporting a kontrola
    • Pracovný model manažéra
    • Riadenie predajných kampaní
    • Príručka manažéra

        Obsah 3. časti (2 dni)

        • Vedenie individuálnych hodnotiacich rozhovorov
        • Vedenie mesačných 1:1 rozhovorov
        • Vedenie spoločných návštev, spoločný predaj a koučovanie
        • Vedenie porád
        • Príručka manažéra

           Obsah  4. časti (2 dni)

           • Výber pracovníkov predaja
           • Uvedenie do funkcie
           • Rozvoj kompetentnosti a riadenie kariéry
           • Ukončenie spolupráce
           • Key Account Management
           • Príručka manažéra

               Obsah 5. časti (2 dni)

               • Solution Selling Management
               • Projektový management
               • Tímová práca
               • Riadenie zmeny
               • Obhajoba príručky

                  Prečo sa zúčastniť? Získate

                  • Konkrétnu predstavu o tom, čo sa od vás ako manažéra predaja očakáva.
                  • Lepší prehlad o svojich ľuďoch v tíme.
                  • Zistíte, ako viest svoj obchodný tím k lepšej výkonnosti.
                  • Praktický návod, ako správne nastaviť systém riadenia obchodného oddelenia, aby fungoval hladko a vaši ľudia boli spokojní aj výkonní zároveň.

                    Miesto konania - Velké Bílovice, ČR

                     

                    Pre výber termínu kliknite nižšie na rolovacie menu.

                    Nakoľko prebieha 2 časť tréningu nie je možné sa už prihlásiť v prípade záujmu o tréning nás prosím kontaktujte