Vyjednávacie taktiky

Vyjednávacie taktiky

Vyjednajte si svoj úspech

Vyjednávanie je súčasťou každodenného života. Náš program vám odhalí rôzne stratégie a taktiky tohto umenia a odovzdá znalosti aj zručnosti potrebné pre reálne zlepšenie vyjednaných podmienok. Rozviniete svoje komunikačné schopnosti, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou úspešného vyjednávania, a naučíte sa, ako nové poznatky čo najlepšie využiť v praxi.

Rozvojový program vám pomôže

 • Získať znalosti a zručnosti potrebné v jednotlivých fázach vyjednávacieho procesu.
 • Naučiť sa interpretovať a používať rôzne vyjednávacie stratégie a taktiky.
 • Rozvinúť komunikačné zručnosti potrebné pri zvládaní náročných vyjednávacích situácií.

Obsah 1. časti (2 dni)

 • Úvod do vyjednávania
 • Fázy procesu vyjednávania
 • Príprava na vyjednávanie
 • Taktiky pri vyjednávaní
 • Individuálny plán implementácie

Obsah 2. časti (2 dni)

 • Výmena skúseností po 1. časti programu
 • Vyjednávanie o finančných podmienkach
 • Komunikácia a zložité situácie pri vyjednávaní
 • Tímové vyjednávanie
 • Vyjednávanie s top manažérmi
 • Individuálny plán implementácie

Miesto konania -  Velké Bílovice, ČR

 

Pre výber termínu kliknite nižšie na rolovacie menu.

Prečo sa zúčastniť? Získate

 • Vyššiu kvalitu svojho vyjednávania bezprostredne po absolvovaní tréningu.      
 • Techniky, ako riešiť konflikty konštruktívnym spôsobom, alebo im celkom predísť.
 • Kvalifikovanú spätnú väzbu, na základe ktorej rozviniete svoje komunikačné a vyjednávacie zručnosti.  

Nakoľko prebieha 2 časť tréningu nie je možné sa už prihlásiť v prípade záujmu o tréning nás prosím kontaktujte

Spätné väzby od našich účastníkov:


 • Radoslav PRIBULA | Mindshare Slovakia, s.r.o.

  "Školenie mi prinieslo nové obzory v procese vyjednávania, ktoré som doteraz až tak nevnímal. Oceňujem zaujímavé prípadové štúdie, ktoré boli pre mňa obohacujúce v niektorých procesoch vyjednávania."