Obrana voči manipulácii a zvýšenie presvedčivosti komunikácie

Obrana voči manipulácii a zvýšenie presvedčivosti komunikácie

Zlepšite svoje manévrovacie schopnosti v komunikačne náročnej situácii

V rozvojom programe sa účastníci naučia rozpoznávať manipulačné techniky a efektívne sa im brániť. Aktívnou komunikáciou a využívaním techník obrany proti manipulácii budete schopní dosiahnuť riešenie prospešné pre obidve strany. Program ocenia všetci, ktorí sa pohybujú v psychicky náročných situáciách s cieľom dosiahnuť dohodu. Taktiež obchodníci predávajúci v neistom prostredí, kde je pre uzavretie obchodu potrebná psychická odolnosť, rýchlosť v reakciách a taktika, ktorá je postavená na cielenom vedení rokovania. Techniky využijú súčasne manažéri pri vedení tímov a jednotlivcov, v situáciách, kedy je potrebné presviedčať, smerovať a motivovať spôsobom, ktorý je účinný a zároveň podporuje vnútornú zaangažovanosť.

Rozvojový program vám pomôže

 • Zmeniť uhol pohľadu na komunikáciu, spôsob vedenia rokovania a nájsť novú inšpiráciu a techniky.
 • Pomenovať situácie, ktoré sú spojené s ovplyvňovaním, manipuláciou a naučiť sa tejto situácii čeliť.
 • Naučiť sa techniky, ktoré umožnia smerovanie komunikácie k očakávaným cieľom.       
 • Získať zručnosť pri vedení rokovania s náročnými partnermi.

Obsah 1. časti (2 dni)

 • Manipulácia a jej predpoklady
 • Komunikačné techniky pri manipulácii
 • Manipulačné stratégie a ich prejavy
 • Tréning ochrany pred manipuláciou 
 • Individuálny plán implementácie

Obsah 2. časti (2 dni)

 • Predpoklady úspešnej komunikácie   
 • Využívanie verbálnych nástrojov pri telefonickej komunikácii
 • Štruktúra telefonického rozhovoru
 • Zvládanie komunikačne náročných situácií
 • Predpoklady úspešnosti pri telefonickom predaji
 • Tvorba skriptov pre zvládanie modelových situácií
 • Praktický nácvik telefonických rozhovorov
 • Individuálny plán implementácie

Prečo sa zúčastniť? Získate odpovede na otázky

 • Čo je to manipulácia?       
 • Ako rozpoznať manipulátora a jeho motívy?       
 • Ako sa brániť voči negatívnej manipulácii?       
 • Ako dosiahnuť vzájomný súhlas počas osobného stretnutia, aj keď sa nevyvíja podľa očakávania?   
 • Ako rýchlejšie dosiahnuť svoje ciele pomocou stratégie japonského bojového umenia?

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 915 700 505

Mám záujem o Obrana voči manipulácii a zvýšenie presvedčivosti komunikácie