Libellius Business School

Poskytnite svojim ľuďom kvalitný individuálny rozvoj. Účastníci získajú okrem nových vedomostí a zručností bezprostredný prístup k skúsenostiam a v praxi overeným postupom. Vypracovaný tréningový plán s identifikovanými oblasťami na zlepšovanie  a pravidelné vyhodnocovanie, napredovania s prideleným biznis konzultantom je cestou k úspechu.Marek Lovecký
Partner & Co-Founder

Vykročte za úspechom spoločne s našimi otvorenými rozvojovými programami.

 

LinkedIn branding

Súčasná situácia nás postavila pred veľkú výzvu – mení sa trh, klienti, prostredie a naše každodenné fungovanie. Na začiatku každého výkonu je vždy myšlienka, postoj a mentálne nastavenie. Preto ak nastavíte správne svoju myseľ a ostatné sa pridá.

Najbližší termín
2. Časť 13.06.2023

Akadémia skutočného manažmentu

Ide o komplexný rozvojový program určený pre manažérov, konateľov a majiteľov firiem, ktorí sa chcú rozvíjať v riadení a vedení. Úspech v manažmente je súhrou osobnostnej zrelosti manažéra a jeho profesionálnych vedomostí a zručností.

Najbližší termín
3. Časť 05.09.2023

Predajné zručnosti

Tréningový program obsahuje reálne modelové situácie z praxe a diagnostické testy na spoznanie svojej typológie osobnosti. Preverí, doplní a vylepší vaše predajné znalosti a zručnosti.

Najbližší termín
1. Časť 03.10.2023

LinkedIn selling

Súčasná situácia nás postavila pred veľkú výzvu – mení sa trh, klienti, prostredie a naše každodenné fungovanie. Na začiatku každého výkonu je vždy myšlienka, postoj a mentálne nastavenie. Preto ak nastavíte správne svoju myseľ a ostatné sa pridá.

Najbližší termín
1. Časť 05.10.2023

Vyjednávacie zručnosti

Naučíte sa využívať rôzne stratégie a taktiky tohto umenia a získate znalosti a zručnosti potrebné pre lepšie vyjednávanie s obchodným partnerom. Rozviniete svoje komunikačné schopnosti, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou úspešného vyjednávania.

Najbližší termín
1. Časť 10.10.2023

Predaj skutočnej hodnoty

Tento rozvojový program je určený pre obchodníkov, ktorí riešia náročnejšie a dlhodobé obchodné prípady. Ak sa stretávate s viacerými kontaktnými osobami u klienta a rozhodovanie je postupné a komplexné, metóda predaja riešení vám prinesie vyšší efekt.

Najbližší termín
1. Časť 17.10.2023

Prezentačné zručnosti

Tréning poskytuje ucelený prehľad o prezentačných zručnostiach a rozvíja schopnosti potrebné na prípravu a vedenie prezentácie. Celú prípravu aj realizáciu si vyskúšate pod odborným vedením, a tak získate kvalifikovanú spätnú väzbu.

Najbližší termín
24.10.2023

Zvládanie stresu a emócií

Tento program je určený pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť svoju odolnosť voči stresu a schopnosť účinnejšie zvládať negatívne emócie bez potláčania.

Najbližší termín
1. Časť 07.11.2023

Libellius brožúra 2023 na stiahnutie